Bản Dịch Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Tiếng Anh Là Gì ? Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Tiếng Anh Là Gì

Hóa đơn giá trị gia tăng là một loại hóa đơn được dùng trong các tổ chức phải thực hiện khai và tính thuế về giá trị gia tăng bằng phương pháp là khấu trừ.

Hóa đơn giá trị gia tăng là gì?

Hóa đơn giá trị gia tăng là một loại hóa đơn được dùng trong các tổ chức phải thực hiện khai và tính thuế về giá trị gia tăng bằng phương pháp là khấu trừ. Trong đó, các hoạt động được khấu trừ thuế bao gồm: cung ứng các dịch vụ ở nội địa, bán hàng hóa; vận tải trong khu vực quốc tế; thực hiện xuất khẩu hoặc cung ứng các dịch vụ ở nước ngoài,…

Hóa đơn giá trị gia tăng tiếng Anh là gì?

Hóa đơn giá trị gia tăng tiếng Anh là: Thuế giá trị gia tăng

Hóa đơn giá trị gia tăng tiếng Anh được định nghĩa như sau:

Thuế giá trị gia tăng là loại hóa đơn do các tổ chức sử dụng phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Trong đó, các hoạt động được khấu trừ thuế bao gồm: cung ứng dịch vụ trong nước, bán hàng hóa; vận tải trong khu vực quốc tế; thực hiện xuất khẩu hoặc cung cấp dịch vụ ra nước ngoài,…

Danh sách từ liên quan cụm từ hóa đơn giá trị gia tăng tiếng Anh là gì?

Hiện nay, cụm từ liên quan hóa đơn giá trị gia tăng tiếng Anh được sử dụng rộng rãi, ví dụ như sau:

– Hóa đơn đỏ – tiếng Anh là: hóa đơn giá trị gia tăng

– Hóa đơn VAT- tiếng Anh là: Hóa đơn VAT

– Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng – tiếng Anh là: Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng

– Liên hóa đơn – tiếng Anh là: Hóa đơn liên

– Cơ quan thuế – tiếng Anh là: Cơ quan thuế

– Phát hành hóa đơn – tiếng Anh là: Phát hành hóa đơn.

*

Ví dụ đoạn văn thường sử dụng khi nói đến cụm từ hóa đơn giá trị gia tăng tiếng Anh viết như thế nào?

Một số đoạn văn thường được nhắc tới cụm từ hóa đơn giá trị gia tăng tiếng Anh là:

– Cập nhật mẫu đơn hóa đơn GTGT update mới nhất năm 2020 – tiếng Anh là: Cập nhật mẫu hóa đơn VAT cập nhật mới nhất năm 2020

– Hóa đơn đỏ – hóa đơn VAT – hóa đơn giá trị gia tăng – tiếng Anh là: Hóa đơn đỏ – Hóa đơn VAT – Hóa đơn VAT

– Pháp luật về hóa đơn giá trị gia tăng – văn bản pháp luật – tiếng Anh là: Luật hóa đơn giá trị gia tăng – văn bản quy phạm pháp luật

– Những quy định về hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất – tiếng Anh là: Quy định mới nhất về hóa đơn GTGT

– Hướng dẫn cách viết hóa đơn giá trị gia tăng – tiếng Anh là: Hướng dẫn cách viết hóa đơn giá trị gia tăng

– Thuế GTGT là gì? Các nội dung bắt buộc trong hóa đơn thuế giá trị gia tăng – tiếng Anh là: VAT là gì? Nội dung bắt buộc của hóa đơn thuế giá trị gia tăng

– Quy định về hóa đơn giá trị gia tăng – tiếng Anh là: Quy định về hóa đơn giá trị gia tăng

– Tìm hiểu về hóa đơn giá trị gia tăng – tiếng Anh là: Tìm hiểu về hóa đơn giá trị gia tăng

– Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng điện tử – tiếng Anh là: Hình thức hóa đơn điện tử giá trị gia tăng

– Xuất hóa đơn giá trị gia tăng – tiếng Anh là: Xuất hóa đơn VAT

– Mua hóa đơn giá trị gia tăng – tiếng Anh là: Mua hóa đơn giá trị gia tăng

– Tổng hợp những điều cần biết về hóa đơn giá trị gia tăng – tiếng Anh là: Tổng hợp những điều cần biết về hóa đơn giá trị gia tăng

– Các loại hóa đơn giá trị gia tăng bạn cần biết – tiếng Anh là: Các loại hóa đơn giá trị gia tăng bạn cần biết

– Ý nghĩa hóa đơn giá trị gia tăng bạn cần biết – tiếng Anh là: Ý nghĩa hóa đơn giá trị gia tăng bạn cần biết

– Sự khác nhau giữa hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng – tiếng Anh là: Sự khác biệt giữa hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng

– Một số lưu ý về thời điểm xuất hóa đơn kế toán nên biết – tiếng Anh là: Một số lưu ý về thời điểm xuất hóa đơn kế toán cần biết

Chuyên mục: Review tổng hợp

XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT TẠI: https://tocchienhuyenthoai.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *