Bệnh tâm thần phân liệt là gì?

Có nhiều người đã nghe đến thuật ngữ tâm thần phân liệt, nhưng hầu hết không thực sự hiểu rõ về căn bệnh này, những triệu chứng như thế nào và cách nó diễn biến. Điều này đã dẫn đến sự hiểu lầm về căn bệnh này. Cùng TOCCHIENHUYENTHOAI.COM xem và tìm hiểu qua bài viết này.

Bệnh tâm thần phân liệt là gì?

Tâm thần phân liệt là một loại bệnh loạn thần nặng, có xu hướng tiến triển ngày càng trầm trọng và trở thành mạn tính. Triệu chứng của bệnh biểu hiện qua những ý nghĩ sai lệch, kỳ lạ và không tương thích với thực tế. Những ý nghĩ này không thể được giải thích bởi người khác và được gọi là hoang tưởng. Bệnh nhân có thể có các hành vi kỳ lạ, khó hiểu, cảm xúc thường không ổn định và cuộc sống của họ thường tồn tại trong một thế giới riêng, không tương hợp với xã hội xung quanh.

{keywords}

5 hiểu lầm nghiêm trọng về căn bệnh này

Một sự hiểu lầm phổ biến khi nói về tâm thần phân liệt là cho rằng bệnh nhân có nhiều tính cách khác nhau. Trên thực tế, tâm thần phân liệt không liên quan đến tính cách đa dạng. Thay vào đó, “phân liệt” trong tên bệnh chỉ ám chỉ đến trạng thái rối loạn chức năng nhận thức, không liên quan đến tính cách.

Một quan niệm sai là tâm thần phân liệt làm cho người bệnh trở nên hung hãn và nguy hiểm. Thực tế là rất ít bệnh nhân tâm thần phân liệt thể hiện sự nguy hiểm. Hầu hết họ không có bạo lực và thường là nạn nhân của lạm dụng trong tình trạng tinh thần không ổn định.

Một quan điểm sai là tâm thần phân liệt là một căn bệnh không thể chữa khỏi. Mặc dù bệnh nhân thường cần sử dụng thuốc điều trị tâm lý trong thời gian dài để kiểm soát triệu chứng, tâm thần phân liệt hoàn toàn có thể được điều trị và chữa khỏi.

Bệnh tâm thần phân liệt: triệu chứng, nguyên nhân và cách điều trị

Một quan niệm sai là người bệnh tâm thần phân liệt không thể sống một cuộc sống bình thường. Mặc dù bệnh nhân tâm thần phân liệt cần được giám sát và có thể cần điều trị tại viện, không phải tất cả bệnh nhân đều có cuộc sống không bình thường. Thực tế là khoảng 72% bệnh nhân tâm thần phân liệt sống độc lập và 40% trong số họ có thể tìm được việc làm.

Mặc dù ảo giác và hoang tưởng là các triệu chứng phổ biến của tâm thần phân liệt, nhưng chúng không đại diện cho tất cả. Tâm thần phân liệt còn có các triệu chứng như suy nghĩ rối loạn, khả năng sắp xếp suy nghĩ kém hoặc khó khăn, cảm thấy suy nghĩ hợp lý bị nhiễu loạn. Do đó, bệnh nhân có thể gặp khó khăn trong việc giao tiếp và trò chuyện.

Nếu không được điều trị, bệnh nhân tâm thần phân liệt có thể trải qua rối loạn vận động, tức là không di chuyển hoặc phản ứng với những người xung quanh trong một khoảng thời gian dài. Họ cũng có thể có rối loạn hành vi, thể hiện các hành động và hoạt động lặp đi lặp lại.

Kết luận

Bệnh tâm thần phân liệt là một căn bệnh loạn thần nghiêm trọng, không liên quan đến tính cách đa dạng như một quan niệm sai lầm phổ biến. Người bệnh thường trải qua những ý nghĩ sai lệch, rối loạn tư duy và có thể có những hành vi dị kỳ. Tuy nhiên, không phải tất cả bệnh nhân tâm thần phân liệt đều nguy hiểm hay có tính hung hãn. Bệnh này hoàn toàn có thể điều trị và chữa khỏi, giúp bệnh nhân sống một cuộc sống bình thường và đạt được sự ổn định tinh thần. Hiểu rõ hơn về bệnh này sẽ giúp chúng ta loại bỏ những hiểu lầm và xây dựng sự thông cảm và hỗ trợ cho những người bị tâm thần phân liệt.

https://docs.google.com/document/d/18diY-5zIw86PEKdI-cgwXhGMNhjHnXdy271XQGDi0Hk/edit
https://docs.google.com/document/d/1bueF_UY2PVacMU26Tc2BDnhzsA3Zpa1SLf-LyQjuASk/edit
https://docs.google.com/document/d/1M0gzKtGt6QDlfecVcealPILEdoilVbaU_QSdhpxDeQM/edit
https://docs.google.com/document/d/104zNKB9vyyvsmICURUhCFHCVTrJEWrbCF5_dOOg7wkM/edit
https://docs.google.com/document/d/1BBjwRKdv_MXOagEJ_waU-esiXzL_0BE5bHBK3-9qBP4/edit
https://docs.google.com/document/d/1tCWZixcTCRpytXEBoGQ547YLNT0pv0xBM7Zspr5cnUw/edit
https://docs.google.com/document/d/1Vfv5nmxcSDSeaZTdZKtfIkvSKr9XBCQ0zTIWBdHyJSk/edit
https://docs.google.com/document/d/1M6RqhYd97yeXuybQwFZniaGu9lwS_t2PE__F1RfQa6g/edit
https://docs.google.com/document/d/1OwhYy5_ozlBO7rKRlUbrkgYZhnVcD58josrXu30OrAM/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZnHrymyVWT0guDZeBEObR3DGyEUpuyHYmsohW90Quzw/edit
https://docs.google.com/document/d/1ieUWsgqMFKjU7eLuUT-5-Wda7kOGWX3u5NnNGMhFI0A/edit
https://docs.google.com/document/d/1XmovLNnwY6xOm84m7i6NGaHteXlvwosaGpiOprGftbo/edit
https://docs.google.com/document/d/1pBDWKFlJLqCurMKCVmfM1xCW6r-w8UjMmbsQvJrOjJY/edit
https://docs.google.com/document/d/1va4m-ZAONP01Hyl32slI7X9uZonqKyTo4FYdVqT_IiA/edit
https://docs.google.com/document/d/1LSgKBEUlAgiVYs1XFXHqARTtT7cq2TxZjtZ-qfsrxO0/edit
https://docs.google.com/document/d/1MBNMd3-f2eaY6EpI3xZMRGHxYAxeu0DvPsYc9-eIuV0/edit
https://docs.google.com/document/d/1G1m8xp4bJYe8wxOr4XpyZmRASeNVf0bi00NS7dEsx34/edit
https://docs.google.com/document/d/168DfN3M9gOKhAvyXsXRu8f_8TpZ5qhmWnzLip4Xwg9E/edit
https://docs.google.com/document/d/1TLTUrEIbBGOxPvR0FjKleulDUWV7tr9SjDgs58_If-c/edit
https://docs.google.com/document/d/17pWD9EbZy0T7tNTLWVgCKidIvJjiiGzdEp041S7ITTQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1-k7b3dKZ2S5fpcrMZSTRWumKCn2bhcjM-Gnbk4d35R8/edit
https://docs.google.com/document/d/1Fb-X9yaIdsi0k4kXlgP3VIe6aM3uWgc9_rxxIr4Mabw/edit
https://docs.google.com/document/d/1QMRR7uaDE01jzAXc_zkbbO6rTYUwbGr3yD_koB2bqLU/edit
https://docs.google.com/document/d/1vg1Zr83IgBiQwmzAWma-zTQ5cZQDS5Jl7l5NrcXXUGo/edit
https://docs.google.com/document/d/1oEgt_gLqD09AvgBXemoSKr_2OW9Gzzb1RqpbF0m7X7U/edit
https://docs.google.com/document/d/1C8Db-_nY2g-nSWwYPXXAYeHx4XaQ-rpOoSGTFjSjS8M/edit
https://docs.google.com/document/d/1fNUmG4zZLhQajWJKO6OKOB9opI4Qcod7HMimftKstCw/edit
https://docs.google.com/document/d/19K3FkKIwRrTkM-ehPGoTHieXDwx0KlKOFh9K-os4ln0/edit
https://docs.google.com/document/d/1undkRg4tzkg7-J-CCCfrmihLIPEba41el-a5Z0F3ofM/edit
https://docs.google.com/document/d/1pDflF1nAbRjjSlfrq6qcF8G6BgD9s6i8D-Z7F782img/edit
https://docs.google.com/document/d/1jSKcxiGjcI6XTf4LaampSMm8VOnVbD6aukeK9MOXwhg/edit
https://docs.google.com/document/d/1WCiuN6TD_Zr1ThHJGbJE32AddyZ0tqA3RvTi5rtISaw/edit
https://docs.google.com/document/d/1Ls4kSL-F3X_qj4D4PBbGH-ARTptx7hXQEo2DcciEThc/edit
https://docs.google.com/document/d/1wZ0W8gDXi5ggIHe08-1p0iHAzPYymGJJVGlHQLqUf5k/edit
https://docs.google.com/document/d/1afkN5SoRv98CDLoaZroaO-nKKWEWMwyI7KQ-dgbIKP0/edit
https://docs.google.com/document/d/1IboPXjmQQN76kF_w4iSTu_ri7wSEned9tpRsyd47o2c/edit
https://docs.google.com/document/d/1CFrvhXOeUQBq4ndYfXb18fL_8g-R2DYy_HtvbH5toj8/edit
https://docs.google.com/document/d/1trYZ4s6B70GJWb548YSD_N-ydunAkkCD9pMcft270kE/edit
https://docs.google.com/document/d/1l8z4CJB1NDfUW3v-msKJswxsXR6ay1RIJsPyri_UZC4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Ubc0rt00X1gvXNSLKZs6Z8YkpfQFIbU4xrThavCRIjA/edit
https://docs.google.com/document/d/1nFQaG5LFc3MPuctTkoO6QyqzxrPKY458bToG_U09tO4/edit
https://docs.google.com/document/d/18cWoTVVa4cS3zXvdqkf_oN9Ui5j-qbN1MyaMBaxWG2w/edit
https://docs.google.com/document/d/1b670leZAvr0gU1sjHu_7eISNFt2chvjh76aRPuLkB6I/edit
https://docs.google.com/document/d/1PG6EwVbT1C61nm9azGhLPtJy8rvw4LpIj2Tx0wMbmjs/edit
https://docs.google.com/document/d/1oQW10bftS7fKyOtQ2LiD1i3kBTO4m8g0ZlrmjQ74dLM/edit
https://docs.google.com/document/d/1bP_4SzIwo4_zqC6YtEQPOP5P1SyBxK_yjMygI7uW2A4/edit
https://docs.google.com/document/d/1o2sjhqixdU2Ira75AR1QLrDZuhJzD2KXoJjcIm6xsXE/edit
https://docs.google.com/document/d/1kQoUSm2haHx1q_EaSJZl_bNOHvRHgoMA9ecaPxDO6uM/edit
https://docs.google.com/document/d/1Kub3NUOZrNh7PDmwjxVoLip3lxCNTQxbi82tFuj4cZA/edit
https://docs.google.com/document/d/1tbGK6wg46cD5n30FZcfvn6dUiaOtc4h79_2Bfh-gPWA/edit

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *