Tên người dùng YouTube là gì?

YouTube Handle, hay tên người dùng YouTube nhằm mục đích để các thành viên của cộng đồng nền tảng này dễ dàng tìm và kết nối với nhau. Bạn đã nghe đến khái niệm YouTube Handle, hay tên người dùng YouTube? YouTube sắp ra mắt tính năng này theo xu hướng của rất nhiều mạng […]