Xã hội số, công dân số, văn hóa số là gì?

Bộ Thông tin & Truyền thông đã tạo ra tài liệu “Cẩm nang Chuyển đổi số” để giải thích các khái niệm như xã hội số, công dân số và văn hóa số. Cùng TOCCHIENHUYENTHOAI.COM xem qua bài viết.

Khái niệm Xã hội số

Xã hội đang chuyển đổi sang một xã hội số, tức là mọi hoạt động của con người được bao trùm bởi công nghệ số. Công nghệ số cung cấp cho chúng ta một lượng thông tin và dữ liệu khổng lồ, từ đó làm thay đổi các khía cạnh của tổ chức xã hội, bao gồm cả chính phủ, kinh tế và người dân. Xã hội số được phân loại thành hai khái niệm chính là công dân số và văn hóa số. Cùng với chính phủ số và kinh tế số, xã hội số tạo thành ba trụ cột quan trọng của một quốc gia số. Tài liệu “Cẩm nang Chuyển đổi số” được Bộ Thông tin & Truyền thông xây dựng nhằm giải thích rõ hơn về các khái niệm này.

{keywords}
Tài liệu “Cẩm nang Chuyển đổi số” mới được xây dựng đã làm rõ những khái niệm như xã hội số, công dân số, văn hóa số…

Công dân số là ai?

Đã có những nỗ lực để xây dựng các yếu tố cấu thành công dân số trong thời đại số như khả năng truy cập thông tin, giao tiếp trên môi trường số, kỹ năng sử dụng công nghệ số, thực hiện giao dịch mua bán trực tuyến, đảm bảo chuẩn mực đạo đức, bảo vệ sức khỏe và tâm lý khỏi tác động tiêu cực của môi trường số, quyền và trách nhiệm trong môi trường số, định danh và xác thực, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trên môi trường số. Trong vòng một thế hệ, từ năm 2025, hầu hết dân số thế giới sẽ chứng kiến một sự thay đổi lớn, từ việc không tiếp cận được thông tin cho đến việc có thể truy cập mọi thông tin trên thế giới thông qua điện thoại thông minh.

Văn hóa số là gì?

Văn hóa trong xã hội đã phát triển và hình thành qua hàng trăm hoặc hàng nghìn năm. Trong khi đó, xã hội số mới chỉ ra đời và đang được hình thành trong vài thập kỷ gần đây. Do đó, văn hóa số cũng đang trong quá trình hình thành, bao gồm các quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức của con người trong môi trường số.

Kết luận

Để tận dụng tối đa tiềm năng của xã hội số, công dân số và văn hóa số, chúng ta cần có những giải pháp đồng bộ và bền vững trong hệ thống giáo dục, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, an ninh mạng và chính sách công nghệ thông tin. Chỉ có sự hợp tác và đồng lòng của mọi tầng lớp trong xã hội, chúng ta mới có thể xây dựng và phát triển một xã hội số, công dân số và văn hóa số bền vững và thịnh vượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *